DESIGNED by MIXWEBTEMPLATES

Straipsniai

Pagegiuose
Renginį pradėjo ir susirinkusiuosius pasveikino Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas Alvydas Petras Dumbliauskas. Jis pristatė auditorijai visus paskaitos svečius (Pagėgių policijos komisariato narius, pedagogus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, Savivaldybės administracijos darbuotojus ir t.t.) ir lektorius (Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narį, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos skyriaus pirmininką – lektorių, Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narį Artūrą Šiukštą, kuris skaitė paskaitą „Žalingi įpročiai tavo draugų akyse“ bei Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistę Laurą Burbeckaitę, kuri pristatė Pagėgių savivaldybės mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimą (žalingi įpročiai).

DSCF0277     2015 m. vasario 10 d. bei 26 d. Dviejų ciklų paskaitoje buvome susitikę su Klaipėdos m. bei rajono policijos pareigūnais. Pranešimo esminis tikslas - atkreipti tėvelių, vaikų artimųjų dėmesį į žalingų įpročių reiškinius įvairiuose socialiniuose sluoksniuose.  Pareigūnams buvo rekomenduojami palyginimai, alegorinės parabolės, kaip interaktyviai bei efektyviai bendrauti su paaugliais, tėvais, bendruomenę. Plačiau čia:

 

 

Visų Šalių Parlamentams, Valstybinėms, aukščiausioms
taryboms rekomenduojam:


1.      Alkoholiniais gaminiais vadinti gaminius, kuriuose yra daugiau negu
1,5% spirito. Suderinti su šiuo tarptautiniu postulatu visus šalies
įstatymus ir įstatyminius aktus. Paskutiniaisiais metais mūsų
literatūroje pasirodė naujas skaičius - 1,2%.
2.      Visiškai ir visur uždrausti bet kokio pobūdžio alkoholio ir tabako reklamą.
3.      Uždrausti prekiauti alkoholiu naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis.
4.      Priimti įstatymus dėl vietinio draudimo prekyba alkoholiu teisės.
5.      Paruošti ir patvirtinti valstybines koncepcijas dėl sistemingo
alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimo mastų mažinimo bei dėl
netinkamo elgesio profilaktikos, tokiu būdu visiškai pašalinant
svaigalų vartojimą visuomenės tarpe.
6.       Sukurti nacionalines valstybines koncepcijas ir programas apie
alkoholinės, tabako ir kitų narkotikų problemų sprendimą ir dėl
blaivybės įtvirtinimo...
7.      Pilnai likviduoti prekybą bet kokiu alkoholiu 500 metrų spinduliu
aplink mokyklas, specialiąsias vidurines ir aukštąsias mokymosi
įstaigas; aplink vaikų lopšelius ir darželius;  aplink įvairius vaikų
centrus ir klubus pagal gyvenamąją vietą; aplink meno, literatūros ir
kultūros centrus; aplink parkus, draustinius, rezervatus; aplink
medicinines ir socialines įstaigas.
8.      Nedelsiant leisti federacijos subjektams, sritims, respublikoms,
apskritims, šalims ir teritorijoms kuriose musulmonų, budistų ir kt.
gyventojų dauguma, krikščioniškose valstybėse, paskelbti savo
teritorijas visiškai laisvas nuo alkoholio, tabako ir kitų narkotikų.
9.      Daugumoje pasaulio šalių reikia iš pagrindų peržiūrėti
nacionalinius antialkoholinius, antitabako ir antinarkotinius
įstatymus, nukreipiant juos į sistemingą naujos blaivios kartos
formavimą, į stipraus imuniteto visokioms blogybėms jaunimo tarpe
formavimą, į juridinių sąlygų tautų blaivinimui sudarymą.
10.     Tarptautinę Blaivybės Dieną visas pasaulis švenčia spalio 3 dieną
( Džono Finčo, Pasaulinio blaivybės judėjimo lyderio atminimui ).
Ryšium su tuo tikslinga nustatyti Blaivybės dieną, kaip valstybinę
šventę, atsižvelgiant į skirtingose šalyse susiklosčiusias tradicijas.
Tokia data, mūsų manymu, galėtų būti:
-       Lietuvai - rugsėjo 1 ( Blaivybės Diena, pirmą kartą buvo įvesta
Šiauliuose, o nuo 2007 metų, šalies Švietimo Ministerijos iniciatyva
buvo paskelbta visoje šalyje). Būtinas valstybinis šios datos
įtvirtinimas.


11.     Pasaulio parlamentarams parengti projektus ir pakoreguoti
įstatyminius aktus nauju metodologiniu pagrindu:
-       " apie blaivininkišką ideologiją"
-       " apie tautų genofondo išsaugojimo doktriną"
-       "apie kelio užkirtimą ir neutralizavimą visų formų ir rūšių nusikalstamumui"
-       "apie blaivininkiškos valstybės politikos pagrindus"
-       " apie alkoholinių gaminių gamybos, apyvartos ir vartojimo kontrolę"
-       " apie bet kokios formos alkoholio reklamos ir visuomenės agitacijos
alkoholizcijai ir narkotizacijai uždraudimą".
-       " apie chroniškų alkoholikų ir narkomanų medicininę ir socialinę
reabilitaciją"
-       " apie alkoholikų ir narkomanų reabilitacijos profilaktikos plėtojimą"
-       " apie valstybinės antinarkotinės ir blaivininkiškos politikos
interesais paremtą sobriologijos išvystymą"
-       " apie jaunimo politiką blaivinant augančią kartą"
12.     Įtraukti į Konstituciją Federalinius ir regioninius įstatymus,
straipsnius apie visų valstybinių organų, visų formų nuosavybės
įmonių, visuomeninių organizacijų ir piliečių teises ir pareigas,
tokias juridines normas:
-       apie žmonių sveikatos išsaugojimą;
-       apie genetinio potencialo sąlygų užtikrinimą;
-       apie pedagogų sobriologinį paruošimą;
-       apie medikų sobriologinį paruošimą;
-       apie narkotizacijos profilaktiką

II Pasaulio šalių vyriausybėms:

1.      Likviduoti nelegalią alkoholinių gaminių gamybą ir prekybą,
įskaitant parfumerijos, buities ir vaistinius gaminius, į kurių sudėtį
įeina alkoholis, įvesti griežtą baudžiamąją atsakomybę už naminės
degtinės gaminimą. Įvesti oficialią finansinį ir moralinį milicijos
suinteresuotumą likviduojant naminės degtinės varymą, kaip tai buvo
daroma pirmaisiais Tarybų valdžios metais Rusijoje ir TSRS.
2.      Visuose kioskuose  uždrausti prekybą  gaminiais, į kurių sudėtį
įeina alkoholis; pirmajame etape prekybą tokiais gaminiais paliekant
tik specializuotose parduotuvėse (Švedijos ir Norvegijos pavyzdžiu).
3.      Nuolat ir tam tikrais etapais mažinti spirito gamybą, galiausiai
paliekant jį tik moksliniams, techniniams ir medicininiams tikslams.4.      Visose valstybėse įkurti ministerijas arba federalines agentūras su
ministerijų teisėmis  blaivaus gyvenimo būdo formavimui ( ne alkoholio
ir tabako apyvartos kontrolei, bet būtent sveiko gyvenimo būdo
formavimui).
5.      Ekonominio gyventojų alkoholizavimo "mechanizmo" sunaikinimui
valstybės mastu priimti sprendimą apie finansinės sistemos reformą,
atleidžiančią regioninius ir vietinius biudžetus nuo piniginių pajamų,
susijusių su alkoholio ir tabako prekyba. Šiuo tikslu nurodytas
pajamas  iš prekybos alkoholiu ir tabaku , įskaitant alų, tikslinga
pervesti į federalinį biudžetą, nustačius kompensuojamąją dotaciją iš
centralizuotų  finansinių lėšų vietiniams biudžetams.
6.      Pajamas iš prekybos alkoholiu ir tabaku, įskaitant alų, išbraukti
iš VVP statistikos, parodant pajamas iš prekybos šiais gaminiais
atskirai.
7.      Vesti griežtą apribojančią politiką alkoholio ir tabako, įskaitant
alų, prekybos atžvilgiu, darant šios rūšies "verslą iš žmonių
sveikatos" nepelningu ir gėdingu.
8.       Vertinant teritorinių (vietinių) savivaldos organų veiklos
efektyvumą, remtis tokiais demografiniais rodikliais kaip bendras
gyventojų mirtingumo lygis ir konkrečiai vaikų; vidutinė gyvenimo
trukmė ir gimstamumas; plaučių tuberkuliozės, venerinių ligų ir AIDS
sergamumo lygis.
9.     Vykdančiajai valdžiai ir įstatymų leidybos struktūroms valstybės
mastu skatinti džiovintų vynuogių, natūralių vynuogių sulčių  gamybą
ir importą, tuo pačiu visokeriopai ribojant užsieninių vynų ir panašių
alkoholinių gaminių importą.
10.     Perprofiliuojant alkoholio gamybos įmones numatyti liaudies
vartojamų prekių gamybą - tai turėtų būti natūralūs, pagaminti
tėvynėje, aukštos kokybės  maisto produktai, kurių realizacija leis
papildyti ir su kaupu padengti biudžeto deficitą, kuris iš dalies
netekęs lėšų dėl antialkoholinių ir antitabako programų.
11.     Peržiūrėti ir paskelbti narkotinių medžiagų sąrašą, kurie yra
stipriai veikiantys ir nuodingi. Sugriežtinti kriterijus. Tabaką ir
alkoholį, bet kokiomis dozėmis, be jokių dviprasmiškų aiškinimų
priskirti narkotikams ir nuodams.
12.     Šalyse, kurios turi alkoholinę problemą, įkurti federalinius,
apygardų, sričių, šalių ir nacionalinius blaivininkiškos politikos
centrus.

III. Švietimo ministerijoms ir pasaulio šalių mokslui:

1.      Peržiūrėti ir patvirtinti A.N.Majurovo ir J.A.Majurovo vadovėlius
iš serijos "Sveikatos kultūros pamokos" kaip rekomenduojamus visoms
bendrojo lavinimo ir specialiosioms vidurinėms mokymo įstaigoms.
2.      Visose mokyklose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose įvesti
specialias blaivybės pamokas, sveikatos kultūros pamokas.
3.      Kartu su nacionalinėmis Mokslų Akademijomis  verta aktyviau vystyti
naują profilaktinį ir įspėjamąjį mokslą - sobriologiją - mokslą apie
žmogaus ir visuomenės išblaivinimo būdus.
IV. Pasaulio šalių kultūros ir masinių komunikacijų ministerijoms:

1.      Uždrausti (pagal JAV pavyzdį) kino ir televizijos ekranuose rodyti
kinematografinius kūrinius, kuriuose teigiami herojai rūko, geria
alkoholį ar vartoja kitas narkotines medžiagas.
2.       Nacionalinėms ir tarptautinėms bendrijoms rengti tarptautinius ir
nacionalinius blaivininkiškus festivalius, muges, sąskrydžius,
forumus. Įkurti nacionalinius blaivybės muziejus visose šalyse,
turinčiose alkoholinę problemą ir kuriose tokio muziejaus šiai diena
nėra.
3.      Kultūros ir informacinės politikos ministerijoms, kartu su
Tarptautine Blaivybės Akademija  išleisti " Pasaulinę narkotizacijos
ir blaivybės enciklopediją" 15 tomų ir "Pasaulinę  narkotizacijos ir
blaivybės istoriją" 10 tomų.
4.      Kultūros ir informacinės politikos ministerijoms, kartu su
Tarptautine Blaivybės Akademija ir Tarptautine gerųjų šventikų
organizacija išleisti spalvotą albumą "Didieji pasaulio blaivininkai"
(600-700 asmenų) ( anglų, rusų,  vokiečių ir prancūzų kalbomis);
5.      Visose pasaulio šalyse, kuriose yra alkoholinių ir kitokių
narkotikų vartojimo problemų, įsteigti tokius nacionalinius klubus ir
blaivybės draugijas: gubernatorių, respublikų prezidentų, įvairių
lygių deputatų, miestų merų, politinių veikėjų, žurnalistų, pedagogų,
medikų, dvasininkų ir kultūros, sporto, verslo atstovų.
6.      Įkurti specialiąsias nacionalines leidyklas ir spaustuves, kuriose
būtų leidžiama  literatūra apie sveiką, blaivų gyvenimo būdą. Šios
leidyklos turėtų turėti pirmumo teisę skiriant biudžetines lėšas jų
veiklai.
7.       Visiems radijo ir televizijos kanalams atidaryti
specialias laidas ( vaikams, paaugliams, jaunimui, plačiajam
klausytojų ir žiūrovų ratui.), skirtasformuoti sveikam, blaiviam
gyvenimui.Visuose laikraščiuose ir žurnaluose sukurti specialias,
pastovias rubrikas, skirtas sveikos, blaivios kartos auklėjimui.
Panaikinti visas laidas, laikraščius, žurnalus ir tinklapius,
netiesiogiai ar atvirai propaguojančius alkoholį, tabaką ir kitus
narkotikus.

8.     Kultūros ir informacinių technologijų ministerijoms visų
kompleksinių darbų pagalba neutralizuoti "kultūringo gėrimo" teoriją.


V. Visų šalių Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ministerijoms:

1.      Tų valstybių, kurios turi alkoholinių problemų, Sveikatos apsaugos
ministerijoms apsiginkluoti šiuolaikinėmis efektyviomis priklausomybių
gydymo metodikomis - nuo tabako rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos (
Šičko, Chudolino, Grigorjevo, Karpovo, Grinčenko, Zaicevo ir kt
metodais ).
2.      Atidaryti naujas, paremtas naujų teorijų pagrindais, darbo-gydymo
įstaigas priklausomų žmonių gydymui ir reabilitacijai.VI Pasaulio šalių Krašto apsaugos ministerijoms:

1.      Visokeriopai panaudoti karinę tarnybą blaivaus ir antinarkotinio
auklėjimo interesams. JAV pavyzdžiu, pasaulio šalių kariniams
padaliniams savo sudėtyje turėti specialias grupes, kurios propaguotų
sveiką, blaivų gyvenimo būdą.
 

stovykla q2renginio info  2015m. kovo 7 d. buvome pakviesti skaityti paskaitą "Sniego gniūžtė" stovyklos jaunimui. Per dvi pranešimo valandas išdėsčiau jaunimui apie žalingų įpročių tendencijas, kokios priežastys lemia vartojimą, kokių alternatyvių priemonių imtis kuriant bei statant blaivios, sveikos ir laimingos Lietuvos pamatą ir t.t.  Plačiau  Jaunimas mokėsi ir nemažai išmoko džiaugtis be žalingų įpročių. Jaunimo džiaugsmų fragmentai (foto) 

 

TOP