DESIGNED by MIXWEBTEMPLATES

Apie mus

 

 

  Esame susirūpinę dėl Lietuvoje vykstančios visuotinės vaikų alkoholizacijos, moralinio nuosmukio ir dvasinio paklydimo vedančio visuomenę į aklavietę ir depresijų amžių.

 

       Mūsų tikslai:

         Visų Lietuvos gyventojų, ypač jaunimo, blaivybės siekimas. Propaguojame blaivybę bendruomenėje ir vykdome švietėjišką alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinę veiklą, rengiame prevencinius sveikatos ugdymo projektus vaikams, jaunimui, tėvams, pedagogams ir bendruomenei. Blaivybės darbe bendradarbiaujame su viešosiomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, Visuomenės sveikatos biurais, dorinio ugdymo, socialiniais pedagogais, savivaldybės sveikatos, švietimo skyriais ir t.t.    

        Uždaviniai:

   Vesti seminarus, pranešimus, organizuoti metodinius mokymus apie priklausomybes sukeliančias   medžiagas  organizacijoms,  mokymo įstaigoms, jaunimo stovykloms ir kit.

   Pateikiame faktus metodologiniu principu, patrauklia, interaktyvia forma, su alegorijomis, įdomia dėstymo dikcija, diskusijomis, iliustruotomis karikatūromis, teminiais aforizmais ir t.t.

        Supažindiname su priklausomybę sukeliančių medžiagų poveikiu žmogui, ir visuomenei. Atskleidžiame agresyvaus marketingo įtaką sąmonei, apsprendimams ir t.t.

        Paskaitų metu ugdome:

         kritinį mąstymą, sąmojingumą, pilietiškumą, vyriškumo identiteto ypatybės, sveikos gyvensenos, lyderystės, idealizmo, interaktyvaus, kultūringo (blaivaus) laisvalaikio, moralinės, dvasinės bei socialinės atsakomybės. Skatiname pilietinį judėjimą, už bendruomenės dvasinę bei moralinę sveikatą.  

 

        Tęstinumo  metodika:

        Rekomenduojame prevencinio tęstinumo interaktyvias programas. Koordinuojame, skatiname mokymo įstaigas organizuoti neformalaus bei formalaus ugdymo tarpmokyklinius saviraiškos konkursus,  akcijas bei renginius. Pristatome metodinę, interaktyvios prevencijos vykdymo praktikos medžiagą. Prevenciniai konkursai, viktorinos, filmų peržiūra su aptarimais ir t.t.  

 SPUSTELĖTI:  VIDEO PRISISTATYMAS APIE MŪSŲ DARBĄ

TV. REPORTAŽAI: Tauragės tv. pokalbis apie priklausomybes

MŪSŲ STRAIPSNIAI APIE PRIKLAUSOMYBES

Lietuviu pirmavimas

TOP